English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
( ISSN:2564-7695 eISSN:2564-6486 )

Yazım Kuralları

Sayfa düzeni: Tüm sayfalarda sağ alt köşede sayfa numarası bulunmalıdır. Yazılar A4 ölçüsüne, tüm kenarlar 2,5 cm boşluk ve metin iki yana yazlı biçimde yazılır.

Ana Başlık: İlk harfler büyük, Times New Roman, öncesinde 30 nk, sonrasında 12 nk boşluklu, 14 Punto, kalın, tek satır aralıklı ve ortalayarak yazılır. Türkçe makalelerde İngilizce başlık, “abstract” başlığından önce, Türkçe başlıktan farklı olarak 12 punto, 12 nk öncesinde, 6 nk sonrasında boşluk bırakarak yazılır. İngilizce makalelerdeki Türkçe başlıklarsa, Türkçe makalelerdeki İngilizce başlıklar gibidir.

Yazar adı ve soyadı: ana başlığın altına 12 nk aralık bıraktıktan sonra 12 punto, koyu, soyadı büyük harf ve sağa hizalı olarak yazılmalıdır. Birden çok yazar bulunması durumunda sırasına göre alt alta, tek satır aralıkla yazılacaktır. (*) işareti ile sayfanın dipnotlarında unvan, adres ve e-posta bilgileri 8 punto olarak verilmelidir.

Öz/Abstract: Başlıkları ilk harf büyük, diğerleri küçük harflerle olmak üzere, öz/abstract kısmı, metinden bağımsız olarak 200 kelimeyi aşmayacak şekilde Türkçe ve İngilizce özetler yer alır. Bu kısımda çalışmanın amacı, yöntemi, kapsamı ve temel bulguları yer alır. Öz metinleri Times New Roman, 10 punto, iki yana hizalı, tek satır aralıklı ve kenar boşlukları 1,25 cm her iki yandan daraltılarak yazılır (Sayfa düzeninde belirtilen 2,5 cm ve buna ek olarak 1,25 cm her iki öze için her iki yandan uygulanır). Öz/Abstract başlığı sola yaslı olmalı, öncesi ve sonrası 0nk olmalıdır. Özlerin altında en az 3, en fazla 5 anahtar kelime bulunur. Anahtar kelimeler/keywords başlıkları, öz/abstract başlıkları gibi yazılır.

Giriş Başlığı: Anahtar kelimelerden sonra iki satır boşluk vererek, GİRİŞ başlığı ile 12 punto, kalın, sola hizalı, tamamı büyük harfle ve numara verilmeden yazılmalıdır. Paragraf ayarı 12nk önce, 6 nk sonra biçimindedir.

Alt Başlıklar: Makalelerdeki ana konu başlıkları, 1., 2., 3. şeklinde ve 12nk önce, 6 nk sonra biçiminde ayarlanmalıdır. Diğer bütün başlıklarda nk ayarı 6nk/6nk'dır. Alt bölüm başlıkları ise 1.1.,  1.2., 1.3. şeklinde, üçüncü düzey başlılar 1.1.1., 1.1.2. şeklinde numaralandırılmalıdır. Ana başlıklar tamamı büyük harf ile, 12 punto, kalın, sola hizalı, alt bölüm ve üçüncü düzey başlıklar her sözcüğün ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Alt başlıklar üçüncü düzeyi geçmemeli (Örn: 1.1.1.1 uygun değildir.), ikinci düzeyde (1.1.) 12 punto kalın, üçüncü düzeyde (1.1.1.) 12 punto kalın ve italik olmalıdır. (1. ÖRNEK, 1.1. Örnek, 1.1.1. Örnek)

Ana Metin: Ana metin Times New Roman, 12 punto, iki yönden 6 nk boşlukla ve tek satır aralığı ile yazılacaktır.

Dipnotlar: Dipnot şeklinde yapılacak açıklamalar, metin içinde ilgili sözcüğün ya da cümlenin bitişinin sağ üst köşesine sembol kullanarak yapılabilir. Times New Roman 10 punto ve 1 satır aralığı ile yazılacaktır.

Tablolar ve Şekiller: Tablo, şekil, grafik ve resim için, eğer alıntı yapılmışsa, kaynak mutlaka belirtilmelidir. Gösterilecek kaynak, tablo, şekil, grafik ve resmin hemen altında, 4 karakter içeriden, 10 punto, 1 satır aralıklı şekilde yazılmalıdır. Tablo ve şekillerden önce ve sonra 1 satır boşluk bırakılmalıdır. Tabloların ve şekillerin adları, tablo ve şekil sınırlarını açmayacak şekilde, tablonun veya şeklin üstüne, Times New Roman, 10 punto, kalın, 1 satır aralıklı, sözcüklerin baş harfleri büyük olmak üzere ve tablonun üst çizgisi ile tablo adı arasında 1 satır aralıklı; sola hizalı şekilde yazılmalıdır. Tablo başlıkları üstte ve önceki paragrafla 6nk tablo ile 0nk aralıklı olmalıdır. Altında gösterilen kaynak ise tablo ile 0nk, sonraki paragrafla 6nk aralıklı olmalıdır.

Atıflar: Yazarlar metin içi (APA) ya da dipnot atıf sistemi (Oxford) kullanabilirler. Metin içi atıf sisteminde APA'dan aşağıdaki biçimde ayrışılmaktadır.

APA için not:

APA sistemi kullanılan eserlerde, APA sisteminden farklı olarak;
- sayfa numarası belirtirken iki nokta kullanılması ve sayfa numarası kısaltması olmaması (Timur, 2000: 76),
- iki yazarlı eserlerde "ve" bağlacı kullanılması (Cherkaoui ve Deschamps, 2011),
- üç ya da daha çok yazarlı eserlerde bütün atıflarda "vd." kullanılması (Balabanis vd., 2001),
uygun görülmüştür. Bu hususlar dışında, atıflar ve kaynakça APA sistemine uygun olmalıdır.

Kaynakça: Kaynakçada APA sistemi kullanılacaktır. APA'dan farklı olarak çok yazarlı eserlerde yazar adları ";" ile ayrılacak, "&" sembolü yerine "ve" bağlacı kullanılacaktır.

 

(fikir vermesi açısından şablon ve yayımlanmış makaleler kullanılabilir.)