English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
( ISSN:2564-7695 eISSN:2564-6486 )

İntihal Politikası

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi intihale karşı sıfır toleransa sahiptir. Dergiye gönderilen çalışmalar Turnitin programı aracılığıyla benzerlikleri saptamak için taranır ve raporlar editörler tarafından incelenir. Turnitin raporları için oran sınırı değil içerik incelemesi geçerlidir.

İntihal politikamız atıf kopyalama ve değiştirerek yazmayı da içerir. Ayrıca yazarın kendi metninden intihal yapması da kabul edilmez. Daha önce yayımlanmış çalışmalar ya da bu çalışmalardan aynen alınan metinler kabul edilmez. Çalışmanın yayımlanmamış tezden üretilmesi durumunda ilk sayfada dipnotla belirtilmesi gereklidir.

Gönderilen eserlerin benzerlik raporunda sorunlu bulunması durumunda, saptanan sorunun niteliğine göre yazar bu konuda bilgilendirilerek metni düzenlemesi istenebilir. Benzerlik raporunda intihal açısından önemli sorunlar bulunması durumunda çalışma reddedilir.