English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
( ISSN:2564-7695 eISSN:2564-6486 )

Yayın İlkeleri

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi uluslararası hakemli bir dergi olup, Nisan ve Ekim aylarında yılda iki sayı olarak yayımlanır. Dergide bilimsel araştırma ölçütlerine uygun olarak sosyal bilimler alanında yapılmış ve daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olan; doktora ve yüksek lisans çalışmalarından elde edilen sonuçların bir bölümünden ya da tümünden yararlanarak hazırlanmış olan bilimsel makaleler, araştırma-inceleme makalesi türünden çalışmalar, derleme yazıları, teknik notlar ve kitap tanıtımları yayımlanır.

 • Derginin dili Türkçe ve İngilizce’dir
 • Türkçe makalelerin yazımında TDK Yazım Klavuzu esas alınır.
 • Makalelerin her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir.
 • Makaleler dergimize ulaştırıldığında Turnitin ile taranacak, editoryal süreçte benzerlik raporu dikkate alınacaktır.
 • Metin, tablo ve şekiller dâhil 25 (±5) sayfayı aşmayacak şekilde yazılmış olmalıdır (kaynakça hariç).
 • Makalelerde kullanılan resim, çizim, harita veya belgeler sıra ile numaralandırılmalıdır.
 • Makalelerde, metinden bağımsız olarak 200 kelimeyi aşmayacak şekilde Türkçe ve İngilizce özetler yer almalıdır. Bu özetlerin altında en az 3, en fazla 5 anahtar kelime bulunmalıdır.
 • Gönderilen yazılar editörler tarafından incelenir. Daha sonra konunun uzmanı üç hakemin değerlendirmesine sunulur. Yayın Kurulu’nun nihai onayıyla basılır. Değerlendirme süreci biçimsel ve bilimsel ölçütlere göre gerçekleştirilir.
 • Hakem süreci ortalama iki ay sürer.
 • Yazarlara hakem raporları doğrultusunda düzeltilmek üzere gönderilen yazılar, gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra en kısa sürede dergi yönetimine ulaştırılmalıdır.
 • Basılmama kararı verilen yazılar yazara iade edilir.
 • Dergide yayımlanan makalelerin basın ve sanal yayın hakkı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne aittir. Yazılar, izin almaksızın başka bir yerde yayımlanamaz.
 • Kabul edilen makaleler için telif formu doldurularak imzalı olarak ulaştırılır.
 • Yazarlar, eserlerinde APA ya da Oxford sistemlerinden uygun gördükleri birini kaynakça dâhil bütün eser boyunca kullanabilirler.

Telif hakkı dosyasını indirmek için tıklayınız...