English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
( ISSN:2564-7695 eISSN:2564-6486 )

Hakkımızda

YAYINCI: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

SAHİBİ  (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Adına):  Prof. Dr. Sedat MURAT (Rektör)

YAYIM ARALIĞI: Yılda en az iki sayı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki sayı (Nisan ve Ekim aylarında) olarak yayınlayan uluslararası hakemli ve bilimsel bir dergidir. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergide bilimsel araştırma ölçütlerine uygun olarak sosyal bilimler alanında yapılmış ve daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olan;

- doktora ve yüksek lisans çalışmalarından elde edilen sonuçların bir bölümünden ya da tümünden yararlanarak hazırlanmış olan bilimsel makaleler,

- araştırma-inceleme makalesi türünden çalışmalar,

- derleme yazıları,

- teknik notlar, kitap tanıtımları ve benzeri yazılar

herhangi bir değerlendirme, işlem ya da yayın ücreti talep etmeden yayımlanır.