English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
( ISSN:2564-7695 eISSN:2564-6486 )

2019 Ekim Cilt 4 Sayı 2

Makaleler

Tam Metin / Full Text tıklayınız...

 

 • NARSİSİZM İLE MARKA BAĞLILIĞI VE TAKLİT ÜRÜN SATIN ALMA EĞİLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

  Polat Can
 • İrrasyonel İnanışların İş Tatminine Etkisinde Algılanan Örgüt Desteğinin Aracı Rolü

  Bora COŞAR
 • TÜRK HAVAYOLU ÖRGÜTLERİNİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUKLARI

  Yeşim KURT
 • Çalışma Sermayesine İlişkin Finansal Oranların İşletme Karlılığına Etkisi: BİST İmalat Sektöründe Bir Uygulama

  Hande Seda AKYÜZ
 • Türk Sigortacılık Sektörünün 2007-2018 Yıllarına Ait Performansının Oran Analizi Yöntemi ile Ölçülmesi ve Sektörün Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi

  Feride HAYIRSEVER BAŞTÜRK
 • Asya Kıtasında Hak ve Özgürlük Mücadelesinde Kadın Siyasal Figürler: Değişim Mümkün müdür?

  Soner HAMZAÇEBİ
 • Kolombiya’da Barış Anlaşması ve Askerileşme

  Sertan ÇINAR
 • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Yerel Yönetim Mevzuatına Etkileri

  Şerif ÖNER
 • E-İhale Kapsamında Avrupa Birliği ve Türk Kamu Alımları’nda Dinamik Alım Sistemi’nin Karşılaştırmalı Analizi

  Aysun GÜRBÜZ
 • CUMHURİYET DÖNEMİ TÜTÜN VE SİGARA KAÇAKÇILIĞI BAĞLAMINDA SURİYE SINIR GÜVENLİĞİNE BAKIŞ (1923-1940)

  Barış BORLAT