English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
( ISSN:2564-7695 eISSN:2564-6486 )

2018 Nisan Cilt 3 Sayı 1

Makaleler

Tam Metin / Full Text tıklayınız...
Kapak / Cover tıklayınız...
İçindekiler / Contents tıklayınız...

 • Türk Hamamlarında Hijyen ve Sanitasyonun Turist Sağliği Açısından Ele Alınması: Antalya İli Örneği

  Övgü AÇIKSÖZLÜ , Düriye BOZOK
 • Türkiye Ekonomisinde Finansal ve Ticari AçıklıkÇevresel Kalite İlişkisi: Ampirik Uygulama

  Elif MUDAM , Feyza BALAN , Barış ALBAYRAK
 • Hizmetler Sektöründe Kadın Çalışanların İş Tatmin Düzeyleri ve Pozitif Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Alan Araştırması

  Özgür TOPKAYA , Gülşah KORUCU
 • Türkiye’de Kentlere İlişkin Bazı Göstergelerin Öğrenci Başarısına Etkisinin Çok Değişkenli Doğrusal Regresyon ile Modellenmesi

  Aygülen KARAKUL
 • Dış Politika Analizinde Karar Verme Süreci ve Karar Verme Modelleri

  Cansu Güleç
 • Sovyetler Birliği’nde Komünist İdeolojinin Eğitime Yansımaları: 1920’li ve 1930’lu Yıllar

  Burcu ÖZDEMİR
 • Tanzimat Edebiyatının Epistemolojisine Eleştirel Bir Bakış: Düalite ve Öğretmen-Yazar

  Öğrenci Okur İlişkisi

  Bilgin GÜNGÖR
 • Bağlanmanın Doğal Sonucu: Ayrılma Kaygısı

  İsa Özgür ÖZER
 • Tabae Roma Dönemi Kırmızı Astarlı Seramikleri

  Oğuz KOÇYİĞİT
 • Geçmişi Yeniden Düşünmek: Şehir Devletler

  İbrahim Tanju AKYOL