English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
( ISSN:2564-7695 eISSN:2564-6486 )

2018 Ekim Cilt 3 Sayı 2

Makaleler

Tam Metin / Full Text

İlk Sayfalar / First Pages

Yazarlar Hakkında / About the Authors

 • Türkiye’de Yabancı İşçi Çalıştırılmasının Çalışanlar ve Çalışmayanlar Üzerine Etkileri

  Tuğçe BAYRAKTAR , Havva GÜLLE
 • Gündelikçi Kadınların Sosyo-ekonomik Durumları ve Beklentileri: Denizli Kent Örneği

  Radiye Canan BAĞIŞ
 • Otomotiv Endüstrisindeki Dönüşüm ve Türkiye

  Ayfer USTABAŞ , Osman SİMAV
 • Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde İnovasyona Yönelik Tutumlar ve İnovasyon Engelleri: Çanakkale İlinde KOBİ’ler Üzerine Bir Araştırma

  Ahmet ŞAHBAZ , Mustafa TANYERİ
 • Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetlemesi: TR22 Bölgesinde Bir Araştırma

  Metin ATMACA , Zeliha SEVİM
 • Gastronomi Turizmi Çerçevesinde Çerkez Mutfağının İncelenmesi

  Rabia İLHAN , Muammer MESCİ
 • Post-Amerikan Dünya Düzeninde Kimlik Politikaları: Yeni Çin Kimliğine Karşı ‘Büyük Amerika’

  Filiz ÇOBAN ORAN
 • Türkiye-Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İlişkilerinde Güvenliksizleştirmeler: 2008-2016 Arası Dönem

  Muhsin BARAN , Muzaffer Ercan YILMAZ
 • Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Dışsallık Bağlamında Değerlendirilmesi: Seçilmiş Ülke Uygulamaları

  Mehmet Emin KENANOĞLU , Murat AYDIN
 • Kurumsal İletişim Bağlamında Belediyelerde Kurumsal Twitter Hesabı Kullanımı

  Sadık SAYILGANOĞLU
 • Diyarbakır Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi Deposunda Bulunan Bir Grup Mezar Taşı

  Sahure YARİŞ
 • Kültür - İnanç Turizmi Bağlamında Balkanlarda Tarihi-Kültürel (Türk- Müslüman Kökenli) Varlıkların Korunması: Ülkelerarası Sayısal Karşılaştırmalı bir Saha Araştırması

  Aziz Cumhur KOCALAR
 • Kilitbahir’de Günümüze Ulaşmayan İki Tabya Hakkında Bazı Tespitler

  Yusuf ACIOĞLU
 • Antony Flew’ün Ateizmden Tanrı İnancına Yolculuğunda Kanıtların Rolü: Eleştirel Bir Yaklaşım

  Mehmet Şükrü ÖZKAN