English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
( ISSN:2564-7695 eISSN:2564-6486 )

2017 Ekim Cilt 2 Sayı 4

Makaleler

Tam Metin / Full Text
İlk Sayfalar / First Pages
Yazarlar Hakkında / About the Authors

 • Algılanan Örgütsel Politika, İşyeri Yalnızlığı ve İçsellik Statüsü İlişkisinde Politik Yeteneğin Rolü: Kamu Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

  Şeyda Nur SEÇKİN
 • “Arap Baharı” Sonrası Dönemde Fırat-Dicle Uyuşmazlığı

  Murat BAYAR , Tuğba BAYAR
 • Gelişimi Üzerinden İşlevsel Bir Kamu Personel Rejimi

  Günay YILDIZ
 • Suriyeli Mülteci Kadınların Sosyo-Kültürel Değişime Uyum Çabaları: Yozgat Örneği

  Hülya ÇAKIR
 • Entegre Raporlamaya Genel Bir Bakış

  Güneş TOPÇU
 • Uluslararası Hukukta Devlet ve Başarısız Devletler: Somali Örneği

  Kerem BATIR
 • Soğuk Savaş Sonrası Güvenlik Ortamında AB-NATO İlişkileri

  Aslıgül Sarıkamış KAYA
 • Türk Resim Sanatında Renk Kullanımı

  Güliz BAYDEMİR DABANLI
 • Eleştiride İnce Görmek: Mikro Eleştiri

  Tuncay BOLAT