English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
( ISSN:2564-7695 eISSN:2564-6486 )

2017 Ekim Cilt 2 Sayı 4

Makaleler

Tam metin / Full Text...
İlk sayfalar ve yazarlar hakkında bilgiler / First pages and about the authors...

 • Algılanan Örgüt İçi Politika, İşyeri Yalnızlığı ve İçsellik Statüsü İlişkisinde Politik Yeteneğin Rolü: Kamu Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

  Şeyda Nur SEÇKİN
 • “Arap Baharı” Sonrası Dönemde Fırat-Dicle Uyuşmazlığı

  Murat BAYAR , Tuğba BAYAR
 • Gelişimi Üzerinden İşlevsel Bir Kamu Personel Rejimi

  Günay YILDIZ
 • Suriyeli Mülteci Kadınların Sosyo-Kültürel Değişime Uyum Çabaları: Yozgat Örneği

  Hülya ÇAKIR
 • An Overview Of Integrated Reporting

  Güneş TOPÇU
 • Uluslararası Hukukta Devlet ve Başarısız Devletler: Somali Örneği

  Kerem BATIR
 • The EU-NATO Relations in the Post-Cold War Security Context

  Aslıgül SARIKAMIŞ KAYA
 • Türk Resim Sanatında Renk Kullanımı

  Güliz BAYDEMİR DABANLI
 • Kitap Tanıtımı-Book Review

  Eleştiride İnce Görmek: Mikro Eleştiri

  Tuncay BOLAT