English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
( ISSN:2564-7695 eISSN:2564-6486 )

2016 Ekim Cilt:1 Sayı:2

Makaleler
 • İlk Sayfalar

  First Pages

 • Otel İşletmelerinde Çalışanların Algıladıkları Örgütsel Destek Boyutları Üzerine Bir Model Önerisi

  Hatice GÜÇLÜ NERGİZ
 • Kalkınma Ajanslarında Merkezi ve Yerel Unsurların Etkisi: Kalkınma Ajanslarının Türkiye Uygulaması Üzerine Bir Değerlendirme

  Salih Ziya KUTLU , Mustafa GÖRÜN
 • D. H. Lawrence ve Baba Katilliği

  Özgü AYVAZ
 • Çanakkale Cephesinde Karargâhlar

  Ahmet ESENKAYA
 • Çeviri Yazı: Mesudiye Zırhlısının Batırılışı ve Bir Mektup

  İsmail SABAH